Fietsroute komt er toch

Het onderwerp metropolitane fietsroute stond op 29 februari 2024 op de agenda van de besluitvormende gemeenteraad. Zoals bekend is Gemeentebelangen hier een tegenstander van. Er ligt een fietspad op deze route en de bewoners zijn hier niet in gekend. Er is geen sprake geweest van consultatie, participatie en inspraak. Vele insprekers in de raad hebben hierover hun ongenoegen geuit. De kosten zijn voor onze gemeente 2,5 miljoen euro en dat geld kan volgens ons beter worden besteed. Tijdens de besluitvormende vergadering bleken alleen Gemeentebelangen, Eerlijk Alternatief, Trots en het CDA tegen te zijn.( 14 stemmen) Dat was onvoldoende en het voorstel werd aangenomen.