Maandelijkse archieven: november 2019

Interview Bernard Minderhoud in Nootdorp NU

In het novembernummer 2019 van Nootdorp Nu is op pagina 4 een interview te lezen [...]

Inbreng fractievoorzitter Ina Mantjes bij de begrotingsbehandeling 2020 op 5 november 2019

Allereerst een woord van dank aan de ambtenaren, die ook dit jaar weer de begroting [...]

Gemeentebelangen accepteert verhoging afvalstoffenheffing voor inwoners niet.

De fractie van Gemeentebelangen vindt het onacceptabel dat inwoners moeten betalen voor de hogere kosten [...]