Maandelijkse archieven: januari 2018

Rekenkameronderzoek Participatie Omgevingsdienst Haaglanden

  In de raadscyclus van januari werd ook het Rekenkameronderzoek inzake de participatie van de Omgevingsdienst [...]

Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018

In de raadsvergaderingen van januari 2018 is de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Avalex aan [...]

Beleidsnota Toezicht en Handhaving 2018-2022

Tijdens de behandeling van de Beleidsnota Toezicht en Handhaving 2018-2022 in de raad in januari heeft [...]

Januari 2018 in het teken van veiligheid

In januari 2018 werd in de gemeenteraad gesproken over het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 en over [...]

Ontwikkeling Rabobank-locatie, de feiten op een rij

Gemeentebelangen is niet verbaasd dat de omwonenden het actiecomité “4-Hoog Nee!” hebben opgericht naar aanleiding [...]

Opnieuw vragen gesteld over het uitvoeren van het handhavingsbeleid Participatiewet

In verband met de vragen die er leefden met betrekking tot het handhavingsbeleid Participatiewet (voorheen [...]