Maandelijkse archieven: februari 2018

Ontwerpbestemmingsplan Pijnacker Centrum

Eindelijk stond deze maand het lang verwachte ontwerp bestemmingsplan Centrum Pijnacker op de agenda. Het begon eind 2015 [...]

Warmteplan voor Keijzershof/Tuindershof

Het Warmteplan is een uitwerking van het doel om de laatste fase van Keijzershof (Park [...]

Nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening

Tijdens de raadscyclus van februari ligt ook de nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening en Standaardregels Ruimtelijke [...]

Financiering aardwarmteproductie en -net Ammerlaan

Gemeentebelangen is een voorstander van aardwarmte, ondanks de risico’s die er nog aan vast zitten. [...]

Verzamelplan 2017/2018

Naar aanleiding van de hoorzitting op 15 januari 2018 en de inspraak van de verschillende [...]