Nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening

Tijdens de raadscyclus van februari ligt ook de nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening en Standaardregels Ruimtelijke Ordening voor.

Onze fractie vraagt zich af of we als gemeente niet teveel op de muziek vooruit lopen. De uitwerking van de Omgevingswet is nog niet bekend en geeft op dit moment nog veel onzekerheden. We vinden het goed om als gemeente een proactieve houding te hebben om te voorkomen dat we te laat zijn aangesloten, maar we hebben op dit moment nog genoeg tijd om bij te stellen.

Hierbij denkt de fractie van Gemeentebelangen vooral aan de waarborgen voor u als inwoners. Wij vinden het belangrijk dat u als inwoner voldoende tijd heeft om kennis te kunnen nemen van de nieuwe initiatieven en om daar tijdig op te kunnen reageren.

In de nieuwe situatie is de periode om zienswijzen in te dienen over bouwplannen en initiatieven 2 weken. Maar sinds kort publiceert de gemeente niet meer in het weekblad De Telstar maar alleen online, ondanks de oproep van Gemeentebelangen dit wel te blijven doen voor de inwoners die niet of minder digitaal vaardig zijn. Het is dus lastiger voor inwoners geworden om erachter te komen of er voor hen relevante informatie is. Natuurlijk kunt u zich abonneren op de e-mailservice maar niet iedereen is dus digitaal vaardig. Gemeentebelangen blijft daarom pleiten voor het publiceren van relevante informatie in de Telstar.

Als u wel gebruik maakt van die e-mailservice, krijgt u alleen de kennisgevingen te zien en kunt u niet doorklikken naar de stukken zelf. Onze fractie pleit er daarom voor dat wel mogelijk te maken. Het scheelt u tijd en moeite om langs het gemeentekantoor te gaan en het zou een verbetering van de digitale service van onze gemeente zijn.

In reactie op de inspreker tijdens de vergadering van 15 februari jl., voelt onze fractie er wel iets voor om meer plichten bij de initiatiefnemer neer te leggen. De initiatiefnemer kan voorafgaand aan het indienen van zijn initiatief alvast contact opnemen met de direct belanghebbenden. Het past ook prima in de lijn van de gemeente om verantwoordelijkheden daar neer te leggen waar ze horen. De gemeente  vraagt op het sociaal domein van onze inwoners om meer initiatief te tonen, waarom dan niet ook op het ruimtelijk domein. Wordt vervolgd!

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/vergadering/470452/Raad%20Oordeelvorming%2015-02-2018?

Vervolgens klikken op agendapunt 4b.