Maandelijkse archieven: oktober 2017

Ingezetenschap is een juridisch vraagstuk

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media inzake ons raadslid John Thuring en de [...]

Voorstel gemeentelijke duurzaamheidslening vindt geen steun bij Gemeentebelangen

Als laatste punt op de raadsagenda werd donderdagavond 12 oktober jl. de gemeentelijke duurzaamheidslening oordeelsvormend [...]

Principebesluit afbouw aandelenbezit Eneco

Afgelopen donderdagavond stond ten behoeve van de oordeelsvorming het Principebesluit afbouw aandelenbezit Eneco op de [...]

Gemeentebelangen tegen aanpassing sluitingstijd Nootdorpse Kermis

De fractie van Gemeentebelangen heeft na het bericht in de Telstar/Eendracht van gisteren direct actie [...]