Maandelijkse archieven: juni 2020

Vragen over herdenking 15 augustus

De fractie van Gemeentebelangen heeft op 29 juni 2020 aan het College van B&W in [...]

Verkeerssituatie Ackerswoude

Er is een rapport verschenen van een verkeerskundig bureau dat in opdracht van het college [...]

Nieuwbouw Jan Jansenhal

De gemeenteraad koos afgelopen donderdag 25 juni met grote meerderheid voor de herbouw van de [...]

Woonvisie

Gemeentebelangen diende tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2020 een amendement in voor het toevoegen [...]

Centrumlijn Noord en Zuid

Door Ina Mantjes werd tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2020 het volgende amendement ingediend [...]

Ontwerpbestemmingsplan De Scheg.

Ina Mantjes heeft tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2020 de volgende stemverklaring afgelegd;“De fractie [...]

Afscheid Bianca en beëdiging Kees

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 25 juni 2020 werd afscheid genomen van Bianca van Petegem [...]

Kees Jongh opvolger van Bianca van Petegem in Gemeenteraad

Kees Jongh volgt Bianca van Petegem op in de fractie van Gemeentebelangen van de Gemeenteraad [...]

Functiewisselingen in fractie Gemeentebelangen

Binnen de fractie van Gemeentebelangen in Pijnacker-Nootdorp vindt deze maand een tweetal wisselingen plaats. Bernard [...]

Begroting Veiligheidsregio

Deze maand stond de meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden op de agenda. Gemeentebelangen heeft vragen gesteld in [...]