Maandelijkse archieven: oktober 2018

Voorontwerpbestemmingsplan Partiële herziening agrarische glastuinbouwgebieden

Het voorontwerp is opgesteld om de regels van de verschillende bestemmingsplannen om een aantal bestemmingen [...]

Zienswijze Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2019-2022

Tijdens de oktobercyclus stond als agendapunt ook genoteerd de Zienswijze Regionaal Risicoprofiel 2019-2022 en Beleidsplan [...]