Maandelijkse archieven: februari 2019

Huisvestingsverordening

Samenwerking met de omliggende gemeenten kan een voordeel hebben, maar tegelijkertijd heeft het ook beperkingen [...]

Energietransitie

Bernard Minderhoud gaf in de raad aan dat wij voorstander zijn van een warmterotonde. Hij [...]

Welstandscommissie

Via het voorstel wil het college welstandseisen opleggen voor vrije kavels bij de eilanden in [...]

Tuindershof en warmte

Tuindershof en warmte Bernard Minderhoud zei hier het volgende over: “Gemeentebelangen vindt het een gemiste [...]