Tuindershof en warmte

Tuindershof en warmte Bernard Minderhoud zei hier het volgende over: “Gemeentebelangen vindt het een gemiste kans dat er niet gekozen is voor aardwarmte van een lokale aanbieder. De wethouder gaat zelfs naar Brussel om te laten zien hoe ver wij vooruit lopen op het gebied van geo thermie. Er komen vanuit heinde en verre politieke kopstukken en afgevaardigden vanuit het bedrijfsleven hier kijken hoe het werkt. Gemeentebelangen is dan ook van mening dat we hierover nu geen besluit kunnen nemen. We missen als fractie het overzicht wat de extra kosten zijn per woning na aansluiting en we missen de lange termijn doorrekening per woning of woningsoort. Er is nu gerekend met een aansluitwaarde. Dat is voordeliger, maar alle extra kosten per woning zijn buiten beschouwing gelaten. Is er gekeken wat er goed is voor de bewoner of is er gekeken wat de projectontwikkelaar kan leveren of niet? Wij weten het niet en derhalve zullen wij niet instemmen met dit voorstel.” Gemeentebelangen heeft tijdens de raadsvergadering van 24 januari als enige partij tegen dit voorstel gestemd.