Fractie Gemeentebelangen krijgt alsnog gelijk

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 21 december 2023 stonden de wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op de agenda. De nieuwe artikelen die aan de APV werden toegevoegd hadden onder andere betrekking op het strafbaar stellen van het niet terugbrengen van winkelwagentjes en het strafbaar stellen van het parkeren in het groen, waaronder de zogenaamde wadi’s. Het is opmerkelijk dat fractielid Kees Jongh drie jaar geleden, om precies te zijn op 17 december 2020, amendementen had ingediend om deze gedragingen strafbaar te stellen. Deze amendementen werden door de raad destijds niet ondersteund. Het doet de fractie van Gemeentebelangen genoegen dat wij kennelijk onze tijd ver vooruit waren en dat genoemde artikelen nu wel worden ingevoerd.