Gemeentebelangen tegen plan fietsroutes

Tijdens de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp van 16 november 2023 heeft fractievoorzitter Bernard Minderhoud aangegeven tegen het plan van de metropolitane fietsroute van Delft naar Rotterdam te zijn, die voor een belangrijk gedeelte door onze gemeente gaat. Gemeentebelangen is van mening dat de huidige fietspaden die daar nu lopen voldoende zijn en ziet het nut van de geplande fietspaden niet in. De fractie vraagt zich tevens het nut af van het geplande ecoduct, iets waar het college nogal waarde aan hechtte. Ook vindt Gemeentebelangen de kosten die met de aanleg van het fietspad zijn gemoeid veel te hoog. Dit geld kan beter gebruikt worden. Bernard Minderhoud:” Er zijn veel klachten binnengekomen van omwonenden die ook de noodzaak van de nieuwe fietspaden niet inzien. Er is voor hen ook geen inspraakprocedure geweest en men werd door de plannen min of meer overvallen. Ook insprekers in de raad hebben hier hun bezwaren tegen geuit. Gemeentebelangen vindt het altijd van groot belang om te luisteren naar de inwoners en hun bezwaren.” Aan het eind van de oordeelsvormende vergadering besloot een meerderheid van de raadsleden dat het voorstel van de fietspaden niet op de agenda van de besluitvormende vergadering van 23 november 2023 mocht worden geplaatst. Het besluit over de fietspaden laat dus nog enige tijd op zich wachten.