Gemeentebelangen wil structurele verhoging subsidie Cultura

De fractie van Gemeentebelangen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp dient donderdag 25 april 2024 een amendement in om de subsidie voor Cultura & Zo in Nootdorp structureel te verhogen.
Gemeentebelangen wil het subsidiebedrag voor Cultura voor 2025 vaststellen op € 345.653,– en dit bedrag aanhouden voor de jaren 2026 en verder.

In de begroting is er voor 2025 € 193.081,– beschikbaar voor Cultura & Zo. Voor 2025 is een aanvullend bedrag benodigd van € 152.572,– Hierbij komt het totale subsidiebedrag uit op € 345.653,–
Cultura & Zo in Nootdorp sluit aan bij de behoeften van onze inwoners. Daarom ontvangen zij subsidie van de gemeente. Op basis van onderzoek is gebleken dat aanvullende subsidie noodzakelijk is om de huidige werkzaamheden te kunnen voortzetten. De Fractie van Gemeentebelangen is van mening dat de rol van Cultura&Zo van groot belang is voor onze gemeente.
Dat is de reden dat Gemeentebelangen het subsidiebedrag voor 2025 wil vaststellen op € 345.653,– en dit bedrag wil aanhouden voor de jaren 2026 en verder. Dit moet worden verwerkt in de kadernota 2024.
Fractievoorzitter Bernard Minderhoud:” Wij willen Cultura &Zo in zijn huidige vorm behouden. Als we hen minder subsidie gaan geven in de toekomst kunnen wij hen niet behouden en dat zou een groot verlies zijn voor onze gemeente. Daarom willen wij het volledige bedrag voor nu en voor de toekomst vastleggen.”