Cultura

Tijdens de raadsvergadering van 17 januari voerde Ina Mantjes het woord over Cultura in Nootdorp.
Namens Gemeentebelangen nam zij het volgende standpunt in:
“Gemeentebelangen is groot voorstander van de plannen van Stichting Bibliotheek Oostland voor het overnemenvan de exploitatie en programmering van Cultura medio 2019! Een mooi en logisch gevolg om het succes van Buurt & Zo in Pijnacker verder uit te gaan breiden. We zijn dit verplicht aan Nootdorp. Wat een mooi streven, een huiskamer van het dorp! Iedereen doet mee!
Dat dit geld zal kosten is evident, maar dit is een investering waar onze fractie geheel achter kan staan.
Het is zaak Cultura beter te gaan benutten voor meer culturele activiteiten in de volle breedte.
Een prima plan om via fondsenwerving geld te gaan verzamelen. Echter als dat niet voldoende zal zijn, is onze fractie er voorstander van dat de gemeente het ontbrekende bedrag zal gaan bijleggen.”
Tijdens de raadsvergadering van 24 januari kwam de VVD met een amendement dat financiële onzekerheid voor de uitvoerende partijen zou brengen waardoor de realisatie van de plannen op losse schroeven zou komen te staan. Na een schorsing en overleg werd het voorliggende raadsbesluit alsnog unaniem aangenomen!