Jan Jansenhal

Nieuwbouw Jan Jansenhal Bernard Minderhoud voerde hier tijdens de raad van 17 januari het woord over. “De fractie van Gemeentebelangen is blij dat er gekozen wordt voor nieuwbouw van de Jan Janssenhal in Nootdorp. We blijven van mening dat dit al veel eerder besloten had kunnen worden. Nu vertragen we onnodig. Ook zijn wij van mening dat er nog steeds onderzocht kan worden om samen met RKDEO te kijken of er op de huidige locatie mogelijkheden zijn om de hallen samen te voegen. Wij vragen de wethouder nogmaals om deze mogelijkheid te bekijken. Verder zijn wij van mening dat we het besluit over de hal nu moeten nemen. We moeten zeker kijken naar de mogelijkheid van een derde scheidingswand. Wie weet zijn er over twee jaar, als de hal gebouwd kan gaan worden, wel andere inzichten over de gymlessen voor de basisschool. Gemeentebelangen is voor nieuwbouw en voor het onderzoek naar een variant met een hal die uit drie gedeelten bestaat.” De Raad heeft het voorstel voor nieuwbouw op 24 januari aangenomen. Over de invulling volgt nader overleg.