Welstandscommissie

Via het voorstel wil het college welstandseisen opleggen voor vrije kavels bij de eilanden in het gebied Plas van Buijsen. De eisen betreffen de kleur van de stenen die mogen variëren van lichtbruin tot donkerbruin. De fractie van Gemeentebelangen kan zich niet vinden in de argumenten van het college. Er zijn al behoorlijk wat eisen gesteld via eerdere plannen. Te denken valt aan bouwhoogten en bouwmassa’s. Wij zijn het eens met het college dat dit een entree van ons dorp betreft, maar oneens dat experimenten van vergunningvrij bouwen niet hebben opgeleverd wat we zouden wensen. Wij denken dat het loslaten van de kleur van de bakstenen tot een mooie variatie in de woningen kan leiden. In Ackerswoude zijn goede voorbeelden te zien van wat dit op kan leveren en we zouden daar graag meer van zien. Het past ook prima binnen eerdere plannen om het aantal regels in de gemeente te verminderen en welstandsvrij te bouwen. Na stemming in de raad van 21 februari bleek dat een meerderheid, waaronder Gemeentebelangen, tegen dit voorstel was en werd het niet aangenomen.