Woonvisie

Gemeentebelangen diende tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2020 een amendement in voor het toevoegen van het onderzoeken van tijdelijke huurcontracten aan de Woonvisie. Er zijn hiervoor drie redenen:
In onze gemeente wordt de beperkte doorstroming uit de sociale woningvoorraad als een probleem ervaren. Ook is de vraag naar woningen voor jongeren groot. Deze vertrekken regelmatig noodgedwongen naar omliggende gemeenten. Daarmee raken we een belangrijke groep vrijwilligers van ons verenigingsleven kwijt. Een tijdelijk huurcontract houdt deze jongeren langer vast en zorgt voor het leegkomen van de woning na afloop van het contract.

Volgens de Wet doorstroming huurmarkt kunnen verhuurders aan specifieke doelgroepen, zoals jongeren onder de 28 jaar, een tijdelijk huurcontract geven, ongeacht de vraag of ze studeren. Bij een zelfstandige woonruimte mag dat voor een periode van niet langer dan twee jaar en voor een niet zelfstandige woning is dat zelfs 5 jaar. Andere gemeenten, zoals Maastricht en Diemen, hebben hiermee succesvol ge√ęxperimenteerd en zowel de jongeren als gemeenten waren hier positief over. Ondanks het feit dat deze contractvorm jongeren minder zekerheid geeft, zijn veel jongeren zelf positief over een dergelijk contract.

Onze gemeente zoekt al jaren naar mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen en diverse doelgroepen aan de juiste woning te helpen. Doorstroming is een belangrijk doel in de Woonvisie. Juist deze tijdelijke contracten zorgen ervoor dat jongeren eerder aan een woning komen maar deze ook eerder weer verlaten als ze een baan hebben of vanuit een baan meer gaan verdienen. Het uitvoeren van een onderzoek/pilot kan onze gemeente inzicht geven in de effectiviteit van dit instrument voor Pijnacker-Nootdorp.
Het amendement kon helaas niet rekenen op een meerderheid in de raad.