Verkeerssituatie Ackerswoude

Er is een rapport verschenen van een verkeerskundig bureau dat in opdracht van het college de verkeerssituatie rond het nieuwe IKC in Ackerswoude in Pijnacker heeft onderzocht.
Het bureau gaat één variant nader uitwerken.
De groep bewoners die als gesprekspartner aangesloten waren in dit proces hebben een brief opgesteld voor de raad en vragen de raad om hen te steunen. Zij zijn het niet eens met de zienswijze van het college. Gemeentebelangen gaat na in hoeverre zij de bewoners hierin kunnen steunen.