Begroting Veiligheidsregio

Deze maand stond de meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden op de agenda. Gemeentebelangen heeft vragen gesteld in hoeverre de Corona pandemie invloed heeft gehad op deze begroting. Ook waren wij benieuwd of er voldoende wordt geoefend in onze gemeente. Tevens blijkt dat de verpleegkundig centralisten een geheimhoudingsplicht hebben en wij hebben gevraagd hoe dit zit in de samenwerking met politie en brandweer en of de wet op dit punt moet worden aangepast. Volgens de burgemeester wordt er één maal per jaar een bestuurlijke oefening gehouden en stelt zij het probleem rond de centralisten ter sprake in het overleg met de Veiligheidsregio.