Verzamelplan 2017/2018

Naar aanleiding van de hoorzitting op 15 januari 2018 en de inspraak van de verschillende insprekers inzake de plannen met betrekking tot Monnikenweg 15 te Pijnacker heeft onze fractie op 6 februari na een bezoek ter plaatse, de volgende vragen ingediend bij het college.

Geacht College,

Naar aanleiding van de inspraak op 18-01-2018, in toelichting op de ingediende zienswijze inzake Verzamelplan 2017/2018 ten aanzien van Monnikenweg 15 te Pijnacker, stel ik u de volgende schriftelijke vragen ter beantwoording.

 1. Klopt het dat op 16-9-2013, toen door de familie Kouwenhoven een kavel is gekozen, namens de gemeente is gezegd: dat de plas en het eiland intact zouden blijven; dat er alleen woningen aan de andere kant van de Monnikenweg zouden komen; dat op de Monnikenweg 15 op de plek van de oude woning een nieuwe woning zou worden gebouwd?
 2. Was de gemeente op dat moment al op de hoogte van de plannen om een deel van de plas te dempen en een grondruil met Monnikenweg 15 toe te gaan staan?
 3. Zo nee, wanneer was dat wel bij de gemeente bekend?
 4. Zo ja, waarom is dat op 16-9-2013 niet met de gegadigden gedeeld?
 5. Waarom kregen de bewoners van de Holenduiflande pas in november 2015 via anderen dan de gemeente te horen dat er sprake zou zijn van een eventuele demping van een deel van de plas, omdat er een fietspad zou komen?
 6. Klopt het dat de ambtenaar van de gemeente tijdens een gesprek met de bewoners van Holenduiflande 4 en 6 op 9-11-2015 heeft gezegd dat hij de voorgenomen demping had moeten melden?
 7. Welke gevolgen verbindt de gemeente eraan dat dit niet is gebeurd?
 8. Had de voorgenomen demping en de grondruil een directe relatie met het geplande fietspad?
 9. Zo nee, wat was dan de reden en wanneer was dat bekend?
 10. Zo ja, waarom is de grondruil niet van de baan nu het voorgenomen fietspad van de baan is.
 11. Hoe kan het dat ondanks de belofte dat de bewoners op de hoogte zouden worden gehouden van ontwikkelingen, de grondruil kennelijk toch is toegezegd aan de bewoners van Monnikenweg 15 zonder dat de bewoners van de Holenduiflande dat wisten?
 12. Hoe kan het dat pas toen het verzamelplan werd aangekondigd de bewoners door team Ackerswoude op de hoogte zijn gesteld?
 13. Hoe kan het dat de door de bewoners van de Holenduiflande ingediende schriftelijke inspraak van 29-05-2017 op het verzamelplan, geen tijdige beantwoording hebben ontvangen? (Eerst op 3-11-2017 is de beantwoording ontvangen, nadat de beeld- en oordeelsvormde vergaderingen al waren gehouden.)
 14. Hoe komt het dat volgens de plannen de bewoners van Monnikenweg 15 een groter stuk grond terugkrijgen dan wat ze inleveren?
 15. Is het college op de hoogte van dit herkenbare stukje groen van Pijnacker, en dat als hier een huis gebouwd mag worden, dit zicht op dit stukje groen wordt onttrokken, hetgeen het lint van de Monnikenweg niet ten goede komt?
 16. Wat vindt het college ervan dat het uitzicht van de bewoners van de Holenduiflande sterk in kwaliteit zal dalen als de plannen worden uitgevoerd?
 17. Is de gevolgde procedure een reden voor het college om de voorstellen mbt de Monnikenweg 15 terug te draaien? Zo nee, waarom niet?