Gemeentebelangen accepteert verhoging afvalstoffenheffing voor inwoners niet.

De fractie van Gemeentebelangen vindt het onacceptabel dat inwoners moeten betalen voor de hogere kosten van het afvalverwerkingsbedrijf Avalex. Volgens de begroting 2020 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, die de gemeenteraad deze en volgende week behandelt, is er sprake van een verhoging van deze kosten met ongeveer 1 miljoen euro. Een groot deel van deze kosten had Avalex, en dus ook het college, kunnen voorzien. Het College wil deze hogere kosten verhalen op de inwoners, door de afvalstoffenheffing per huishouden in 2020 met 20% te verhogen. In het hoofdlijnenakkoord, dat aan het begin van deze raadsperiode door de politieke partijen en het college is opgesteld, is de afspraak gemaakt dat de lasten voor onze inwoners zouden dalen. Dit is hier dus duidelijk niet het geval. Dat de afvalstoffenheffing iets zou stijgen door inflatie is begrijpelijk, maar een stijging van rond de 60 euro per huishouden is onacceptabel, vindt Gemeentebelangen. Gemeentebelangen vraagt het College van Burgemeester en Wethouders daarom terug te gaan naar Avalex om deze verhoging ongedaan te maken. Avalex zou deze tegenvaller binnen zijn eigen budget moeten oplossen en niet domweg doorschuiven naar de aangesloten gemeenten. De inwoners was nota bene een daling van de belasting beloofd! Gemeentebelangen wil de stijging van de afvalstoffenheffing daarom uit de begroting halen. Mocht dat, om welke reden dan ook, niet lukken dan stemt Gemeentebelangen tegen deze begroting. De rechtsvorm van Avalex is een gemeenschappelijke regeling. Dat houdt in dat de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Delft, Rijswijk, Midden-Delfland en Leidschendam-Voorburg eigenaar zijn van dit bedrijf. Wethouders van die gemeenten vormen samen het bestuur. Namens onze gemeente zit wethouder Hennevanger (D66) in het bestuur.