Begroting Veiligheidsregio Haaglanden

Fractievoorzitter Ina Mantjes had in de vergadering van 22 mei een drietal vragen over de begroting van de Veiligheidsregio Haaglanden: 1. De Brede doeluitkering Rijk ( BDUR) wordt gespaard en ingezet voor evenementen in de regio. De vraag van Gemeentebelangen was of dit alleen naar de grote steden ging ( Den Haag!) of dat onze gemeente hier ook van kon profiteren. Volgens Regionaal brandweercommandant Esther Lieben konden wij hier ook een beroep op doen als er bij ons een groot evenement wordt gehouden. 2. Brandweermensen worden nu aangesteld voor 20 jaar en stromen daarna uit. Wij vroegen hoe dit op dit moment werkte en of de animo onder de brandweermensen hiervoor groot was. Volgens Esther Lieben was hier geen sprake van een goed personeelsbeleid en wordt gewacht op nieuwe wetgeving. 3. De Landelijke Meldkamer Organisatie ( LMO) ondervindt vertraging en er is nu sprake van een landelijke samenwerking. Gemeentebelangen vroeg om een toelichting. Esther Lieben gaf aan dat er op de Yp in Den Haag goed wordt samengewerkt met de politie eenheid Den Haag, brandweer en ambulancedienst en dat er landelijk wordt toegewerkt naar 10 meldkamers. In de raad van 29 mei werd de begroting unaniem goedgekeurd