BOA’s In de gemeente Pijnacker-Nootdorp niet bewapend.

Naar aanleiding van vragen van de fractie van Gemeentebelangen aan het college van B&W over de proef in tien gemeenten om BOA’s te gaan bewapenen heeft het college geantwoord dat er bij de BOA’s in onze gemeente geen behoefte is aan geweldsmiddelen.
Zij lossen problemen op door in gesprek te gaan en indien nodig te handhaven. Bij een eventuele dreiging schakelen zij de politie in. Hierover zijn afspraken met de politie.
Het college is van mening dat de BOA’s er zijn voor leefbaarheidsvraagstukken en dat daar het gebruik van geweldsmiddelen niet bij past.
De fractie van Gemeentebelangen kan zich in dit standpunt vinden.