Het jaar 2020

Door Bernard Minderhoud, fractievoorzitter Gemeentebelangen

Beste inwoners van onze gemeente Pijnacker-Nootdorp,

Wat een mooi jaar had moeten worden voor ons allen is voor velen een vreselijk jaar geworden. De mooie vakantie die niet door kon gaan, de bijzondere verjaardagen die niet gevierd konden worden, het niet kunnen zien van de dierbare in de meest noodzakelijke tijden, niet aanwezig kunnen en mogen zijn bij overlijden van een naaste, de begrafenis die je niet kon bijwonen en de bruiloften die noodgedwongen zijn uitgesteld of in zeer kleine kring doorgang hebben gevonden.
Een jaar waarin we de ziekenhuizen zagen transformeren tot corona- instellingen en waar je niet meer geholpen kan en mag worden als je zomaar iets hebt. De “Spoed” gaat nog wel door, maar ja, dat is ook wel zo handig.
Ook op gemeentelijk gebied had het een mooi jaar moeten worden. Een jaar waarin wij als Gemeentebelangen het verschil maken! Echter door de omstandigheden is het digitaal vergaderen ook voor de raad een gemeengoed geworden. Je kan digitaal prima met elkaar overleggen als je niet echt ver van elkaar zit op de inhoud. Dat kan ook voor je werk of zomaar voor de lol. Maar digitaal vergaderen is echt wel een obstakel als je met elkaar in discussie wil gaan en een besluit wil nemen of kaders wil stellen. Dat is een heel ander verhaal.
Wij zijn dan ook van mening dat we de grote onderwerpen niet moeten behandelen zolang we in deze lockdown zitten. En dat is niet veranderd sinds het begin van het coronagedoe tot en met nu. Want gedoe is het! Links om of rechts om, het is een kwelgeest die naar we hopen snel voorbij is. De huidige realiteit doet vrezen dat het pas echt weer een beetje normaal gaat worden als we de korte broeken weer uit de kast kunnen halen na een lange koude winter……
Zijn er dan ook geen mooie dingen gebeurd in 2020?
Nou, natuurlijk wel!
We zijn als fractie verheugd dat na het vertrek van Bianca van Petegem we een goede opvolger hadden in de persoon van Kees Jongh. Daarbij hebben we nieuwe leden mogen verwelkomen en hebben wij elke week nog onze ouderwets gezellige fractiebijeenkomsten. Coronaproof uiteraard. Het zou leuk zijn als u deze ook eens komt bezoeken.
Daarnaast hebben wij de nieuwsbrieven die elke maand weer worden geschreven door onze bevlogen redactie. En natuurlijk hebben we ook politiek gezien onze statements gemaakt.
Want daar zijn we voor, om het belang van u als inwoner en ondernemer te behartigen. Leuk hoor, wat er in andere gemeenten gebeurt en daar moeten we ook zeker rekening mee houden, want we zijn geen eiland. Maar onze gemeente heeft wel een eigen identiteit met onze eigen kernen, die we moeten behouden en beschermen!
We hebben veel geld gekregen voor aandelen die we als gemeente verkocht hebben. Het klinkt raar, maar mede daardoor hebben we een structureel tekort op de begroting, dat nu zorgvuldig door het college verborgen wordt gehouden met kunstgrepen. Wij kijken daar echter als fractie dwars doorheen en zullen met gezond verstand de gemeenteportemonnee blijven bewaken.
Ook op het gebied van wonen hebben we duidelijk onze grens aangegeven. Prima om te bouwen voor starters en anderen, maar wel met oog voor de direct belanghebbende inwoners. Het afdoen met NIMBY (niet in mijn achtertuin) is een uitdrukking die de gemeente onwaardig is, maar waar andere fracties niet over vallen. Onze fractie accepteert dat soort reacties van het college echter niet! Vernieuwing is goed, maar wel met oog voor de belangen van de huidige inwoners!
Kortom, er is voldoende werk voor 2021 te verzetten voor ons als fractie en we hebben u daar bij nodig!! Steun ons! Dat kan vooral als u lid wordt. U kunt zich abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief en ons volgen op Twitter en Facebook. Informeer ons, ook ongevraagd! Zo horen wij ook uw stem en kunnen wij deze omzetten in daden in de gemeenteraad.
Voor nu wensen wij u als Fractie van Gemeentebelangen een gezond, veilig en gelukkig 2021, waarin wij elkaar hopelijk weer mogen begroeten met een hand of omhelzing. En… dat u en uw naasten elkaar weer in de armen kunnen sluiten zonder angst!