“Houtstook in hoger beroep afgewezen” was afgelopen week de uitspraak van de Raad van State.

Gemeentebelangen heeft in mei 2018 samen met de Partij voor de dieren het initiatief genomen om de houtstookinstallatie aan de Molenweg in Pijnacker tegen te houden. Uiteindelijk is dit na een lange procedure in 2021 gelukt!

Gemeentebelangen vroeg, samen met de Partij voor de dieren, in 2018 een debat aan in de gemeenteraad om een standpunt in te kunnen nemen hoe we tegenover het onderwerp biomassacentrale staan.

De ligging van de biomassacentrale speelde hierbij een rol. Uit publicaties van het RIVM en van longartsen werd gewaarschuwd voor de uitstoot van biomassacentrales/ houtstookovens. Met name de uitstoot van fijnstof, roet, dioxine en PAK’s kunnen tot ernstige gezondheidsproblemen leiden.

De Raad van State heeft de uitspraak van de rechtbank Den Haag bevestigd dat het college van B&W van Pijnacker-Nootdorp terecht de verleende omgevingsvergunning had ingetrokken.

Gemeentebelangen is uiteraard bijzonder tevreden met deze afloop.