Ina Mantjes van Gemeentebelangen verlaat de politiek in Pijnacker-Nootdorp

Ina Mantjes Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp

Ina Mantjes, prominent lid van de fractie van Gemeentebelangen en jarenlang fractievoorzitter
geweest verlaat de lokale politiek en verhuist naar de gemeente Leidschendam-Voorburg.


Onlangs maakte Ina Mantjes bekend dat zij ging verhuizen naar een appartement in Voorburg en daarom niet meer op de kieslijst voor Gemeentebelangen kon staan. Zij stond op de derde plaats op de kieslijst en zou ongetwijfeld weer in de raad komen. Hoewel de verhuizing na de verkiezingsdatum van 16 maart 2022 ligt werd in onderling overleg besloten om niet op de kieslijst te gaan staan omdat dit toch een vorm van kiezersbedrog zou zijn.

“De belangen van de inwoners hebben voor mij altijd op de eerste plaats gestaan. Dit kan alleen bij een lokale partij die niet wordt beïnvloed door de landelijke richtlijnen.”

Ina Mantjes, Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp

Ina heeft twaalf jaar deel uitgemaakt van de plaatselijke politiek in deze gemeente en is zelfs medeoprichter van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp. “De belangen van de inwoners hebben voor mij altijd op de eerste plaats gestaan. Dit kan alleen bij een lokale partij die niet wordt beïnvloed door de landelijke richtlijnen”, aldus Ina Mantjes. Ina wilde dan ook altijd dicht bij de mensen staan, hun problemen aanhoren en voor hen in de bres springen.


Zo heeft zij zich ingezet voor het tegengaan van de windmolens in de Balij en het tegengaan van een biomassacentrale, dat uiteindelijk via de Raad van State is gelukt. Daarbij stond het belang van de
inwoners altijd voorop en niet het belang van de gemeentelijke, provinciale of landelijke overheid.
Tijdens de raadsvergaderingen liet zij ook altijd duidelijk van zich horen en diende iedereen van
repliek die het niet met haar eens was. En altijd op een scherpe maar vriendelijke toon.

De fractie gaat Ina missen. Zij hadden de hoop dat zij de komende vier jaar nog deel uit zou maken
van de fractie. Niettemin wordt haar besluit gerespecteerd en wensen de fractieleden en
bestuursleden van Gemeentebelangen haar veel succes in haar nieuwe gemeente!