Interview Ina Mantjes van Gemeentebelangen

Gemeentebelangen: eerlijke en open discussie za 18 jan 2020. Ina Mantjes (63) uit Pijnacker is inmiddels bijna 10 jaar actief in de gemeenteraad en zit momenteel in haar derde termijn als raadslid. Mantjes is getrouwd, heeft twee dochters en twee kleinkinderen. “Het fijne aan gemeentepolitiek is dat je contact hebt met de inwoners en dat je belangrijke zaken op de raadsagenda kunt zetten. Ik vind het belangrijk dat je de inwoners een stem geeft en je nek voor ze uitsteekt.” De gemeente Pijnacker-Nootdorp krijgt steeds minder een dorps karakter, een punt dat een lokale partij als Gemeentebelangen bezig houdt. Er wordt meer gebouwd en dat trekt ook mensen van buiten de gemeente aan. “Op zich is dat niet verkeerd, maar wij willen wel dat de mensen uit Pijnacker-Nootdorp, die op de wachtlijst staan, voorrang krijgen bij de toewijzing van (sociale) huurwoningen. Dit zijn de mensen, die je voor je dorp wil behouden. Ze zijn belangrijk voor het sociale karakter, de leefbaarheid en het verenigingsleven in het dorp. De gemeenschapszin in onze gemeente is heel belangrijk. Hier hoort ook het luisteren naar de inwoners bij en ze op tijd informeren. Blijf logisch nadenken, hou een open oor voor kritiek en durf de discussie aan te gaan met andersdenkenden. De kritiek heb je nodig om je scherp te houden en je te blijven ontwikkelen”, benadrukt Mantjes. Samenwerking Als lokale partij heb je niet hetzelfde netwerk als een landelijke partij, maar je hebt ook geen last van landelijke partijdiscipline. Om de aansluiting met andere lokale partijen te hebben, is Gemeentebelangen lid van de Lokale Politieke Partijen Zuid-Holland (LPZH), die weer aangesloten is bij de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF). “Op deze manier sta je samen sterker, maar ook kun je bij sommige dossiers natuurlijk optrekken met landelijke partijen. Ik denk hierbij aan het voorkomen van het plaatsen van 4 grote windturbines in het Balijbos en het bouwen van een houtstookinstallatie in Pijnacker. Dat zijn mooie resultaten die we gezamenlijk behaald hebben!” Het Nieuwe Inzamelen Gemeentebelangen is niet tevreden over de gang van zaken rondom Het Nieuwe Inzamelen. “In het verleden zijn er beloftes gedaan. Zo zouden inwoners wat meer moeten doen, maar dan zouden de lasten dalen.” Nu puntje bij paaltje komt, zijn er ineens veel hogere lasten voor de inwoners. Gemeentebelangen was destijds al geen voorstander van deze nieuwe manier van inzamelen. “Wij vinden het belachelijk dat mensen zelf hun restafval naar containers moeten brengen. Ik denk hierbij vooral aan ouderen en minder validen. Waarom moet je de inwoners als het ware straffen om het restafval te verminderen? Een betere inzameling kan je ook op een positieve manier bereiken,” vindt Mantjes. Gemeentebelangen is dan ook tegen het versneld invoeren van Het Nieuwe Inzamelen. “Waarom moet dit nu zo snel met extra kosten, zonder dat we een goed alternatief hebben?”, vraagt ze zich af. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar commerciële afvalbedrijven die aan na-scheiding doen om de kosten voor inwoners te gaan verlagen.” Door het kabinet is besloten dat Nederland van gas los moet. “Heel Europa gaat (met subsidie) aan het schone gas en wij moeten van het gas af, terwijl er nog geen goede alternatieven zijn. Windmolens, houtstookinstallaties en zonnepanelen zijn slechts een goed verdienmodel voor sommigen door de subsidies, die door de burgers worden gefinancierd via hoge belastingen. Ze zijn echter helemaal niet zo effectief als gas en zeker niet duurzaam. Windmolens bevatten bijvoorbeeld zwaar en schadelijk broeikas-gas als isolatiemateriaal. Jaarlijks lekken in Nederland alleen al honderden kilo’s van dit gas de atmosfeer in, met een veel groter broeikaseffect dan CO2. Het gasverbod komt veel te snel. Er moet een open discussie gevoerd worden over voor- en nadelen op korte- en langere termijn, ook wat betreft het (chemisch) afval van windmolens en zonnepanelen. Er zijn al gemeenten die het gasverbod negeren. Gemeentebelangen zal in ieder geval proberen de schade op gemeentelijk niveau voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken”, besluit Mantjes.