Lokale Partijen Zuid-Holland presenteert haar partijprogramma

Met een klik op de muis heeft LPZH (Lokale Partijen Zuid-Holland) vandaag haar partijprogramma gepresenteerd. De partij wil dat de provincie meer rekening houdt met lokale belangen, door beter naar gemeenten te luisteren en er meer mee samen te werken.

Zo wil de partij dat de provincie met de gemeenten moet overleggen op welke manier de gemeenten kunnen bijdragen aan alternatieven voor energie. Wat de partij betreft hoeft de focus niet alleen op windmolens te liggen. Daarnaast wil de partij geen boringen naar schaliegas, opslag van CO2 of verdere winning van andere delfstoffen. In een dichtbevolkt provincie gaat veiligheid voor alles, zo stelt de partij.

Met de invoering van de omgevingswet worden de provinciale structuurplannen van onderaf opgebouwd, zo stelt de LPZH in haar programma. LPZH wil dat deze plannen in nauw overleg met gemeenten en gebaseerd op de inbreng daarvan wordt uitgevoerd. DE LPZH ziet graag dat de provincie gemeenten ondersteunt op economisch gebied. Onder meer bij het versterken van lokale middenstand door ruimte te bieden aan nieuwe winkelconcepten en door het maken van een kwaliteitsslag bij bedrijventerreinen.

Tenslotte wil LPZH dat de provincie rond woningbouwverdeling gaat samenwerken met gemeenten en hier in een coördinerende, en geen beslissende, rol aanneemt. De provincie Zuid-Holland verdeelt de ruimte in de provincie om te wonen, te werken en te recreëren. Volgens LPZH moeten gemeenten de ruimte krijgen om in overleg met elkaar overeenstemming te vinden over regionale bouwoplossingen.

LPZH-voorzitter, en raadslid van Nieuw Lisse, Kees Schrama is blij dat er nu een programma ligt. “Het partijprogramma is een voorloper op het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten Verkiezingen in 2019”, zegt hij. “Met het partijprogramma wil LPZH geïnteresseerde, lokale partijen een indruk geven op welke onderwerpen zij kunnen samenwerken, zonder hierbij de lokale autonomie van elke afzonderlijke lokale partij te belemmeren.” LPZH hoopt hierdoor dat de komende tijd meer lokale partijen zich willen aansluiten bij het initiatief.
“Hoe meer lokale partijen zich voor de provinciale verkiezingen in maart 2019 aansluiten bij de LPZH, hoe meer invloed de gezamenlijke, lokale partijen in de besluitvorming kunnen krijgen,” zegt Ina Mantjes, vice-voorzitter van de LPZH en fractievoorzitter van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp.

De LPZH bestaat momenteel uit een kernteam van twaalf lokale partijen. De partij verwacht dat, in de komende maanden, meer lokale partijen zich gaan aansluiten.

Lees het volledige partijprogramma