College van Burgemeester en Wethouders Pijnacker-Nootdorp negeert eerder raadsbesluit

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de in november 2017 genomen raadsbesluiten over investeringen in de sport niet opgenomen in de kadernota 2018. Democratisch genomen raadsbesluiten worden genegeerd  waardoor sportverenigingen nu moeten afwachten.

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018 stond de behandeling van de kadernota op de agenda. De kadernota heeft tot doel de nog lopende begroting van 2018 aan te passen aan de inmiddels genomen raadsbesluiten.

Op 23 november 2017 heeft de vorige Gemeenteraad besluiten genomen om geld vrij te maken voor de buitensportvoorzieningen. Deze raadsbesluiten en bedragen zijn echter in de kadernota niet terug te vinden, zo ontdekte raadslid Bernard Minderhoud.

Gemeentebelangen verzocht, samen met Eerlijk Alternatief en Progressief Pijnacker-Nootdorp om deze bedragen alsnog in de kadernota op te nemen. Verantwoordelijk wethouder Hennevanger weigerde dit op grond van allerlei vage argumenten.

Het door Gemeentebelangen en Eerlijk Alternatief ingediende amendement waarin werd gevraagd het budget voor de breedtesport te verhogen met € 10.000,- per jaar en het investeringsplan sportvoorzieningen 2018 op te nemen in de kadernota, kreeg verder alleen van Progressief Pijnacker-Nootdorp (PPN) steun in de raad.

Met de opstelling van het College worden niet alleen democratisch genomen raadsbesluiten  genegeerd, maar worden ook de sportverenigingen benadeeld. Immers, zij kunnen in 2018 nog niet beginnen met de eventuele aanleg van sportvelden en moeten nu de besluitvorming later dit jaar afwachten om in 2019 aan de slag te kunnen gaan.

Gemeentebelangen is het met de gang van zaken niet eens. Het negeren van  twee raadsbesluiten van de Gemeenteraad, het hoogste orgaan in de gemeente, is in strijd met de democratische rechtsgang. Opmerkelijk is het dat de verantwoordelijk wethouder de vorige raadsperiode fractieleider van zijn partij was en dus mede verantwoordelijk is voor de raadsbesluiten van 23 november 2017.