Gemeentebelangen blij met advies Commissie behandeling bezwaarschriften

De fractie van Gemeentebelangen is blij met het advies van de genoemde Commissie, inzake de behandeling van bezwaar tegen de op 1 maart verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw voor een installatie voor houtstook op een perceel gelegen aan de Molenlaan 22 te Pijnacker.

De Commissie heeft het gedegen aangepakt om alle bijna 500 bezwaarmakers in 4 hoorzittingen de mogelijkheid te geven hun bezwaar mondeling toe te lichten voor de Commissie. Het omvangrijke advies is uiteindelijk toch nog binnen  redelijke termijn uitgebracht, nl. op dinsdag 17 juli.jl.

In het kort komt het er op neer dat de Commissie oordeelt dat de verleende vergunning in strijd is met het bestemmingsplan en met de Algemene wet bestuursrecht. Het besluit is onvoldoende zorgvuldig voorbereid en gemotiveerd. De Commissie adviseert het college van B&W dan ook om het bestreden besluit te herroepen en in heroverweging de aangevraagde omgevingsvergunning alsnog te weigeren. Volg de link: https://www.pijnacker-nootdorp.nl/houtstook

Voor de samenvatting zie pagina 14 onder punt 6.

Het wachten is nu op het beslissing op bezwaar die het college van B&W binnenkort zal gaan nemen. Afhankelijk van de inhoud van dit besluit staat voor de belanghebbenden beroep open bij de Raad van State.

Wat ging er aan vooraf?

Waar in andere gemeenten in zaken met grote maatschappelijke impact de raad wordt betrokken, was in dit geval de raad buiten spel gezet. Namens het college was  ten onrechte gesteld dat er sprake was van een gebonden beschikking, en dat de ontwikkeling van de houtstookoven prima zou passen binnen het huidige bestemmingsplan.

Na berichtgevingen in de pers die tot grote commotie heeft geleid onder omwonenden en andere inwoners van Pijnacker-Nootdorp, heeft de fractie van Gemeentebelangen begin april kritische vragen gesteld aan het college.

https://pijnacker-nootdorp.notubiz.nl/document/6343408/1/GBPN%20schriftelijke%20vragen%20Biomassacentrale%20180404

Aangezien de antwoorden ontoereikend waren heeft Gemeentebelangen, samen met Partij voor de Dieren opnieuw schriftelijke vragen ingediend.

https://pijnacker-nootdorp.notubiz.nl/document/6509298/2/Schriftelijke%20vervolgvragen%20GB%20en%20PvvD%20%20biomasacentrale%2027-5-2018

Het college had aangegeven te wachten met antwoorden totdat de Commissie behandeling bezwaarschriften haar advies zou hebben opgeleverd. Onze fracties verwachten de antwoorden binnen afzienbare termijn.

Tevens heeft Gemeentebelangen het onderwerp Biomassacentrale op de raadsagenda gezet. Dat debat is op 24 mei gehouden. Zie verslag hiervan:

Raadsdebat Biomassacentrale op 24 mei 2018

Wordt vervolgd!.