Ons raadslid Bartjan Kerklaan overleden

Op maandagmiddag 18 juni jl. bereikte ons het droevige bericht dat ons fractielid Bartjan Kerklaan is overleden.
Bartjan was al enige tijd ernstig ziek en leed aan asbestkanker. In verband hiermee deed hij de afgelopen maand al afstand van zijn raadslidmaatschap. Officieel zou hij op 28 juni 2018 aftreden. Bartjan is slechts 64 jaar geworden.

Wij hebben Bartjan leren kennen als een bijzonder sympathiek en warm mens, die altijd voor iedereen klaar stond. Hij was een gewaardeerd lid van onze samenleving.
Dat hij geliefd was bleek wel uit het feit dat hij de twee laatste gemeenteraadsverkiezingen met voorkeursstemmen in de raad werd gekozen in de fractie van Gemeentebelangen. Als raadslid had hij onder andere de portefeuille economie, waar hij als voormalig ondernemer en eigenaar van de N.J. Kerklaan Doe Het Zelf B.V., nu beter bekend als HUBO Delfgauw, een scherp oog voor had.

Bartjan was binnen de gemeente betrokken bij vele activiteiten waaronder het Oranje Comité, het voorzitterschap van de winkeliersvereniging Pijnacker Paraat en het Overlegorgaan Bedrijven van de gemeente Pijnacker. Ook was hij een gewaardeerd lid van de Lionsclub Nootdorp Pijnacker en erelid van de Rotary Club Pijnacker-Nootdorp.

Natuurlijk mogen wij zijn activiteiten in Gambia niet vergeten. Hij heeft zich, samen met zijn echtgenote, jarenlang met hart en ziel ingezet voor de bouw van een school in Sanyang. Hij heeft hier de nodige sponsorgelden voor weten te verzamelen en dit is een succes geworden. Regelmatig haalden zijn activiteiten in Gambia de lokale en regionale media.

Vorig jaar is hij in verband met zijn vele activiteiten voor de samenleving namens Z.M. de Koning onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau.

De fractie, het bestuur en de leden van Gemeentebelangen wensen zijn echtgenote José, zijn kinderen, kleinkinderen en andere familieleden de komende tijd heel veel sterkte om dit grote verlies te dragen. We gaan Bartjan, ieder op zijn eigen manier, enorm missen.