Tegen Verordening duurzaamheidslening gestemd

De verordening duurzaamheidslening werd in de raad aangenomen. Alleen Gemeentebelangen en VVD stemden tegen. Ook hier is Gemeentebelangen wederom van mening dat de gemeente geen bank is. Fractielid Bernard Minderhoud gaf een stemverklaring waarbij hij aangaf tegen het voorstel te zijn, we zijn ook tegen een starterslening, de gemeente is geen bank en de fractie vindt dit geen overheidstaak. Tevens merkte hij op dat de gemeente slechtere voorwaarden biedt dan een bank.