Verruiming winkeltijden

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 12 oktober 2023 dienden de VVD, D66, Eerlijk Alternatief, de fractie Graafland en Bernard Minderhoud namens Gemeentebelangen een zogenaamde “motie vreemd aan de agenda”in ( dus buiten de vastgestelde agenda om) met betrekking tot een wijziging van de verordening winkeltijden. Zonder een verplichting op te leggen worden de winkeliers in onze gemeente in de gelegenheid gesteld om ook op de feestdagen 1e kerstdag, 1e paasdag en 1e pinksterdag open te zijn. In de omliggende gemeenten is dit al het geval en de indieners van de motie zijn van mening dat de ondernemers in onze gemeente op dit punt niet benadeeld mogen worden. Na een lange discussie in de raad werd de motie met een meerderheid van stemmen aangenomen.