Duurzaamheidslening en onjuiste info aan de Raad

Dit onderwerp was door Gemeentebelangen op de agenda gezet voor de oordeelsvormende vergadering van 19 september. In het kort komt het er op neer dat het college een besluit heeft genomen over dit onderwerp terwijl onze fractie van mening was dat het college hiertoe niet bevoegd was. Daarom heeft onze fractie juridisch advies ingewonnen en kregen wij een uitgebreid rapport dat er op neerkwam dat het college inderdaad niet de bevoegdheid had tot het besluit wat het genomen heeft. Onze fractie heeft het college gevraagd dit besluit terug te draaien. Kortom, onze fractie was van mening dat het college de raad niet serieus neemt. Uit de discussie in de raad bleek dat Eerlijk Alternatief het met ons eens was en dat een aantal andere partijen het juridisch advies in twijfel trok onder het motto: “Vijf juristen vijf meningen en een jurist is geen rechter.” Het college is nog steeds van mening dat zij wel bevoegd waren, maar dat het genomen besluit er niet fraai uitzag en voor meerdere uitleg vatbaar was. Daarom hebben zij dit besluit ingetrokken. Op 26 september heeft Gemeentebelangen een motie van treurnis ingediend tegen het college omdat zij geen openheid gaven en dat dit niet in het belang van onze inwoners was. Dir leidde tot hevige verontwaardiging van de overige fracties. Gemeentebelangen had zijn doel bereikt met de aandacht die het onderwerp kreeg en trok de motie in.