Evaluatie starterslening

Bij de evaluatie van de starterslening werd gevraagd om het beleid ongewijzigd voort te zetten. Tevens werd verzocht om een nieuw krediet van € 500.000,– beschikbaar te stellen voor de startersleningen. Fractielid Bianca van Petegem gaf aan dat Gemeentebelangen geen voorstander is van de starterslening. Ook zouden energiebesparende maatregelen er onder vallen en dat lijkt ons niet de bedoeling van de subsidie. Tijdens stemming in de raad van 26 september bleek dat de stemverhouding 15-15 was en komt dit onderwerp volgende maand terug in de