Gemeentebelangen oneens met digitaal vergaderen gemeenteraad

De fractie van Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is het oneens met het besluit van de agendacommissie van de Raad om met ingang van donderdag 1 oktober 2020 digitaal, dus niet in persoon in de raadzaal, met elkaar te gaan vergaderen.

De agendacommissie heeft dit besluit vandaag genomen als gevolg van de beslissingen van het kabinet van 28 september 2020 met betrekking tot de regels rond de Coronapandemie.
Op donderdag 1 oktober wordt in de Raad gesproken over het interventieplan sociaal domein.

Fractievoorzitter Bernard Minderhoud:
“Uiteraard respecteren wij de nieuwe regels die door het kabinet zijn genomen rond de Coronapandemie. Natuurlijk vinden wij het van groot belang dat we er alles aan moeten doen om besmettingen te voorkomen. Maar de wijze waarop wij nu in persoon in de raad vergaderen geeft voldoende mogelijkheden op bescherming. Alleen de woordvoerders nemen plaats aan de raadstafel en we zitten op ruime afstand van elkaar. De tafel wordt regelmatig schoongemaakt. Er is geen enkele reden om dit te veranderen en de kabinetsregels vragen dit ook niet. Ik ben van mening dat dit schadelijk is voor de democratische besluitvorming. Het in persoon met elkaar in discussie gaan, elkaar bevragen en interrumperen bevordert het debat en zo komen we als raad tot een goed besluit. Het onderwerp sociaal domein is te belangrijk om dit digitaal af te doen. Dit onderwerp kan voor onze inwoners ingrijpende veranderingen hebben en er zijn toezeggingen gedaan dat we dit onderwerp in persoon zouden behandelen. Door de overheid zijn er juist voor gemeenteraden en andere bestuurlijke organen uitzonderingen gemaakt om de bestuurbaarheid mogelijk te houden. Digitaal vergaderen is een hulpmiddel. Omdat deze maatregelen absoluut onnodig zijn, zijn wij hier als fractie op tegen.”

Indien deze plannen worden doorgezet doet de fractie van Gemeentebelangen niet mee met de digitale vergaderingen, omdat dit een goede besluitvorming schaadt en niet nodig is.