Gemeentebelangen stelt vragen over coronamaatregelen in de sport

De fractie van Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de nieuwe maatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd die van invloed zijn op onze lokale sportverenigingen met een kantine. Deze verenigingen zijn voor een groot gedeelte van hun begroting afhankelijk van de inkomsten uit deze kantines.
Gemeentebelangen heeft het college gevraagd om, samen met de sportraad, te onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn voor deze verenigingen.
Het antwoord dat Gemeentebelangen op 13 oktober 2020 van het college kreeg was voor de fractie aanleiding om opnieuw vragen te stellen aan het college omdat er geen antwoord was gegeven op onze vraag.
Gemeentebelangen vindt deze informatie niet alleen in het belang van onze sportverenigingen maar ook belangrijk om een oordeel te vormen tijdens de komende begrotingsbehandeling.