Programmabegroting 2019-2022

Na de begrotingsmarkt op 30 oktober jl. was het op dinsdag 6 november tijd om te besluiten over de programmabegroting 2019-2022, waarin tevens de  speerpunten van het Hoofdlijnenakkoord waren verwerkt.

De fractie van Gemeentebelangen heeft ingestemd met de begroting voor 2019. We hebben kritisch gekeken of de juiste bedragen en afspraken zijn opgenomen. We hebben de wethouder financiën wel een aantal belangrijke punten meegegeven. Waar andere fracties jubelen dat de financiën heel goed en stabiel zijn, liggen de gevaren om de hoek.

Met een overschot voor de komende jaren variërend tussen grofweg 300-500 duizend euro (wat heel veel lijkt maar op een begroting van bijna 160 miljoen is het slechts 0,5 procent) is er niet veel ruimte voor tegenvallers in bijvoorbeeld het jeugdhulpdomein. Daar zitten grote risico’s en we moeten ook nog wat gaan investeren om de energietransitie te gaan realiseren.

Kortom een begroting die nu goed is, maar die we de komende tijd ook heel goed moeten bewaken. We staan er als lokale partij nog steeds voor om de lasten voor de inwoners te verlagen!. Dat hebben we ook nog eens benadrukt in de raad door in te stemmen met de oproep aan het college om voorstellen te doen voor lastenverlichting.

Zoals het er nu naar uit ziet zijn er geen donkere wolken, maar we moeten het wel in de gaten houden om te voorkomen dat we plotseling in zwaar weer terecht te komen!