Rabolocatie Pijnacker

Het college heeft een aanbiedingsnota aan de Raad gestuurd over het bouwplan Rabobanklocatie Pijnacker. Wij hebben hier al eerder over geschreven en onze fractie is nog steeds tegen de plannen van het college. Ongeruste omwonenden hebben zich ook tot onze fractie gewend voor hulp en advies. Onze fractie gaat niet akkoord met de aanbiedingsnota omdat de zaak nog onder de rechter is. ( Raad van State). Gemeentebelangen wil het onderwerp op de volgende raadsvergadering bespreken. Inmiddels is de uitspraak van de Raad van State geweest en zijn de bezwaren van de bewoners afgewezen.