Reclamemast Delfgauw

Op 5 september 2018 heeft de Raad de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamemast aan de Rijksstraatweg ter hoogte van nummer 39 (Monkeytown)in Delfgauw geweigerd. Op 24 januari 2020 is het beroep dat hiertegen door de aanvrager is ingesteld, behandeld door de Rechtbank. De rechter heeft de zaak tijdens de behandeling in de zitting aangehouden. Aan ons college is verzocht alsnog de uitgebreide procedure te doorlopen en een nieuw besluit te nemen. De rechtbank heeft tijdens de behandeling van het beroep ter zitting aangegeven dat niet de juiste procedure is gevolgd en heeft het college de mogelijkheid geboden een nieuw besluit te nemen dat wel conform de uitgebreide procedure tot stand is gekomen. De reclamemast is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Argumenten tegen de mast zijn de hoogte van 35 meter, de zichtbaarheid vanuit de woonwijk, de mast langs de A12 bij Zoetermeer al veel lichtoverlast veroorzaakt en de reclamemast op bedrijventerrein Emerald ook veel lichtoverlast zal veroorzaken. De Raad is van mening dat de reclamemast niet past in de woonwijk Delfgauw. Daarom wordt voorgesteld de verklaring van geen bedenkingen in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning te weigeren, hetgeen door de Raad conform wordt besloten. Gemeentebelangen heeft het amendement gesteund om de plaatsing tegen te houden.