Schriftelijke vragen Gemeentebelangen september 2018

1. Via een nieuwsbericht van Rondom Wonen vernamen wij dat het college toestemming heeft gegeven voor een experiment voor lokaal maatwerk bij de toewijzing van woningen. Bij de 3 woongebouwen die Rondom Wonen wil gaan bouwen in Pijnacker-Noord wordt 25% van de woningen extra toegewezen aan lokale
woningzoekenden en biedt 25% van de woningen voorrang aan doorstromers vanuit grotere woningen. Gemeentebelangen juicht dit initiatief van de woningstichting natuurlijk van harte toe, maar we hebben de volgende vragen aan het college gesteld:

https://pijnacker-nootdorp.notubiz.nl/document/6784242/1/Raadsvragen%20over%20lokaal%20maatwerk%20sociale%20woningen

Zie ook een recente publicatie van de provinciale partij Lokale Partijen Zuid-Holland die deel aan dit onderwerp raakt:

http://vlpzh.nl/statushouders-in-meeste-gemeenten-nog-voorrang-bij-sociale-huur/

 

2.  Op 11 september 2018 heeft de fractie van Gemeentebelangen ons vragen gesteld over het  voorontwerpbestemmingsplan Autobusmuseum aan de Gantellaan te Pijnacker. Hieronder treft u de beantwoording van de vragen aan en de aanvullende vragen met de foto’s..

https://pijnacker-nootdorp.notubiz.nl/document/6835523/1/ai%20Beantwoording%20raadsvragen%20Gemeentebelangen%20voorontwerpbestemmingsplan%20Autobusmuseum

https://pijnacker-nootdorp.notubiz.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/471545

3. Eerder dit jaar heeft de fractie van Gemeentebelangen vragen gesteld over de verkeersveiligheid op de kruising Sportparkweg/ Laan van Nootdorp te Nootdorp. In verband met beloofde maatregelen heeft onze fractie  in september de volgende vragen voor het college:

https://pijnacker-nootdorp.notubiz.nl/document/6810766/1/Vervolgvragen%20GB%20Sportparkweg-Laan%20van%20Nootdorp

 

4. De fractie van Gemeentebelangen is gevraagd naar de situatie rondom Cultura in de Dorpsstraat in Nootdorp. Er schijnt door de gemeente een projectmanager te zijn aangesteld om samen met de huurders van Cultura te overleggen en tot concrete plannen te komen over de toekomst. Ook schijnen er verbouwingsplannen te liggen. Ook horen wij van de ouderraad van een van de scholen in Nootdorp dat zij de eindejaarsmusical van de leerlingen van groep 8 wegens de hoge kosten niet meer in Cultura kunnen houden. De kosten zijn dermate hoog dat dit niet meer is op te brengen. De fractie van Gemeentebelangen maakt zich hier grote zorgen over.

https://pijnacker-nootdorp.notubiz.nl/document/6810755/1/Vragen%20GB%20Cultura

 

5.. Op 25 september kwam de reactie van het college op de vragen van de PvdD en Gemeentebelangen inzake de houtstookinstallatie:

https://pijnacker-nootdorp.notubiz.nl/document/6861857/1/Aanvullende%20vragen%20van%20GBPN%2C%20PvdD%20en%20EA%20over%20de%20houtstookinstallatie