Verkeersveiligheidsonderzoek 2017

Op 13 september jl. stond het Verkeersveiligheidsonderzoek 2017 beeldvormend op de agenda op verzoek van Eerlijk Alternatief.

Er is een inventarisatie gehouden naar alle gevaarlijke plekken in de gemeente.

Met name de Kerkweg in Nootdorp sprong er uit en dit werd nog eens onderstreept door één van de inspreeksters, een bewoonster van de Kerkweg. Een audit van de Kerkweg staat voor 2019 op de agenda en maatregelen worden later verwacht. Gemeentebelangen heeft aan wethouder Jense gevraagd de Kerkweg in de planning naar voren te halen, hetgeen zij niet zag zitten omdat het ten koste zou gaan van de andere locaties.

Ook het historisch lint de Vlielandseweg te Pijnacker staat weer op de agenda. Er is al 15 jaar overlast voor de bewoners. De route Vlielandseweg-Katwijkerlaan wordt als gevaarlijk aangeduid en het zware verkeer zorgt voor trillingen en schade aan de woningen aldaar. Ook is er sprake van geluidsoverlast.

Herstructurering is de planning in 2020. Bewoners willen graag dat het nu ook gebeurt en het niet zoals in het verleden bij papieren plannen blijft. Ons buitenraadslid Carla Bok stelde nog voor om de genoemde knelpunten naar voren te halen, maar daar was de wethouder niet toe bereid. Onze fractie zal een vinger aan pols houden dat op de plannen ook uitvoering zal volgen!

Voor de inspraak van de inwoners volg de link:

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/vergadering/470444/Raad%20Beeldvorming%2013-09-2018